Dnia 25 października uczniowie SP 30 wzięli udział w akcji "Szkoła Pamięta".

58 uczniów z klas siódmych i ósmych przez prawie trzy godziny porządkowało cmentarz, drogę do kaplicy oraz teren przy kaplicy z liści i śmieci. Ponadto wielu uczniów porządkowało groby, które były bardzo zaniedbane, zarośnięte trawą i chwastami. Na sam koniec porządkowania, przedstawiciele każdej z klas zapalili znicze przy Krzyżu oraz wszyscy pomodlili się za zmarłych.