Informacje dot. Kongresu Eucharystycznego Diecezji Gliwickiej

Znaczącym wydarzeniem duchowym dla Diecezji jak i każdej parafii jest rozpoczynający się w Niedzielę Palmową, w gliwickiej Katedrze, Kongres Eucharystyczny. Rozpoczęcie Kongresu w parafiach nastąpi w Wielki Czwartek, w naszej parafii o godz. 18.00 w czasie Liturgii Wieczerzy Pańskiej.

więcej