Informacje

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami, listami i komunikatami wydanymi w naszej diecezji.
Poniżej znajdują się także komunikaty ogólnodiecezjalne Kościoła katolickiego.

Zaproszenie na Diecezjalną Pielgrzymkę Rodzin

Oświadczenie Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych

List Biskupa Gliwickiego - święcenia prezbiteratu 2024

Stanowisko Rady Stałej KEP w sprawie prawnej ochrony ludzkiego życia

Odezwa Biskupa Gliwickiego nt. różańcowego dzieła wspierania powołań diecezji gliwickiej