Rok 2019 w liczbach

Sakrament Chrztu Świętego

 • 34 dzieci
  • 20 dziewczynek
  • 14 chłopców
 • Roczek obchodziło 21 dzieci (na 39 ochrzczonych w 2018)

I Komunia Święta

 • Nie odbyła się

Sakrament bierzmowania

 • 82 osoby (dwa roczniki: klasy VIII SP i III gimnazjum)

Sakrament Małżeństwa

 • 17 par

Odwiedziny chorych

 • Chorych odwiedzono: 1009 razy (w tym świeccy szafarze zanieśli Komunię św. chorym 691 razy)

Sakrament Namaszczenia chorych

 • Udzielono 22 chorym oraz około 250 uczestnikom Mszy św. w intencji chorych

Zmarli

 • 125 osób (100 osób pochowano na naszym cmentarzu)

Komunia Święta

 • Udzielono ok. 98 000 Komunii św.

Co się wydarzyło w mijającym roku?

Wydarzenia liturgiczne w życiu parafialnym:

 • Od nowego roku została wprowadzona Msza św. zbiorowa za zmarłych. Odbywa się w każdą pierwszą sobotę miesiąca o godz. 18.00;
 • 26 stycznia została odprawiona Msza św. z ok. 60 lecia istnienia Szkoły Podstawowej nr 30 na Helence;
 • 21 marca w naszej parafii udzielono sakramentu Bierzmowania. Szafarzem był Ks. Bp Gerard Kusz;
 • 25 marca – w ramach obchodów uroczystości Zwiastowania Pańskiego, podczas Mszy św. porannej, po raz kolejny grupa naszych parafian podjęła Duchową Adopcję Dziecka Poczętego;
 • 26 maja obchodziliśmy uroczystość 90-lecia istnienia Osiedla Helenka. Podczas uroczystej Mszy św. modliliśmy się także w intencji wszystkich Matek naszej Parafii z okazji ich dorocznego święta „Dnia Matki”. O godz. 16.00 odbył się koncert ewangelizacyjny pt. „Jak Anioł Gabriel” w wykonaniu Henryka Czicha, lidera zespołu Universe;
 • 10 czerwca odbył się nasz doroczny odpust parafialny, którego gościem, sumistą i kaznodzieją, był ks. Mariusz Radaczyński, proboszcz parafii w Pteni w diecezji ołomunieckiej w Czechach;
 • 16 czerwca, w uroczystość Trójcy Przenajświętszej odbyła się Msza św. z ok. Pierwszej Rocznicy Komunii św. Również w tę w niedzielę gościliśmy o. Dominika Ochlaka z Kokotka, który głosząc Słowo Boże zachęcał do udziału i zaangażowania w Festiwal Życia, który odbył się w lipcu w Kokotku;
 • 20 czerwca odbyły się uroczystości ku czci Bożego Ciała z procesją do 4 ołtarzy. Msza św, która rozpoczęła procesję została odprawiona na terenie ROD Tulipan. Zostały też na tę okazję zakupione nowe ołtarze – lekkie i łatwe do montażu;
 • 30 czerwca odbyła się msza św. z okazji podwójnej uroczystości: 25 rocznicy święceń kapłańskich ks. Proboszcza i 50 rocznicy jego urodzin. Kazanie na tej Mszy św. wygłosił ks. Krzysztof Karkoszka – nowy proboszcz parafii św. Jacka w Bytomiu;
 • 4 sierpnia odbyła się tradycyjna piesza pielgrzymka do Piekar Śląskich, której tym razem przewodniczyła parafia z Rokitnicy;
 • 1 września odbyła się uroczysta Msza św. Dożynkowa;
 • 6 października, w niedzielę, dziękowaliśmy Bogu i budowniczym za dar naszej świątyni w 31 rocznicę jej poświęcenia. W ramach tej uroczystości został pobłogosławiony nowy krzyż misyjny. Stary krzyż, który miał już ponad 30 lat, i ze względu na upływ czasu, podczas wiosennej wichury, połamał się;
 • 1 i 2 listopada odbyły się tradycyjne nabożeństwa za zmarłych. W tym roku naznaczone były jednak szczególnym smutkiem i żalem, a także modlitwą za osoby, które w nocy z 26/27 października dokonały dewastacji 51 grobów na naszym cmentarzu (29 pomników i 22 krzyży) oraz za osoby/rodziny, które najbardziej ucierpiały wskutek tego wydarzenia;
 • 24 listopada, w uroczystość Chrystusa Króla, w czasie wieczornej Mszy św., zostało przyjętych nowych ministrantów. Wieczorem w dniu poprzedzającym w podziemiach naszego kościoła, w czasie spotkania dla ministrantów, marianek i ich rodziców, odbył się spektakl pt. „5 przypowieści” w wykonaniu Teatru A;
 • W okresie Adwentu oprócz Rorat dla dzieci, w każdą sobotę na porannej Mszy św. odbywały się Roraty dla dorosłych, które cieszyły się sporym zainteresowaniem;
 • 4 grudnia odbyła się Msza św. barbórkowa. Kazanie głosił ks. Piotr Paszko, wikariusz gliwickiej katedry;
 • 8 grudnia, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, dzieci i młodzież ze wspólnoty Dzieci Maryi odnowiły swoje maryjne przyrzeczenia, a także nasi Nadzwyczajni Szafarze Komunii św. dziękowali Bogu za otrzymane łaski w kolejną rocznicę ich ustanowienia;
 • 14 grudnia Wspólnota Żywego Różańca przeżywała coroczny adwentowy dzień skupienia, któremu przewodniczył ks. Grzegorz Rajs;

Inne wydarzenia

 • 20 stycznia odbył się koncert kolęd w wykonaniu dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 30 i 33, a 27 stycznia odbył się koncert kolęd naszego chóru parafialnego;
 • 16 marca, nasz kleryk Maciej Sokalski przyjął w Seminarium ks. Salezjanów w Krakowie posługę lektoratu, a 8 grudnia posługę akolitatu;
 • wiosną zostały przeprowadzone wybory do nowej Rady Parafialnej na kadencję 2019-2024;
 • 12 maja, w niedzielę, odbył się koncert chóru „Catores don Bosco” z Zespołu Szkół Salezjańskich na Helence i chóru „Gaudete” z parafii św. Ap. Piotra i Pawła w Świętochłowicach;
 • od połowy maja została powołana do istnienia Diakonia Słowa, która pełni swoją posługę podczas Mszy św. przez odczytanie czytań mszalnych i wezwań modlitwy wiernych;
 • 20 października odbyło się liczenie wiernych. Wynik był następujący: we Mszach wzięło udział 1738 uczestników (tj. o 16 osób więcej niż w roku poprzednim, co stanowi 19,83% mieszkańców naszego osiedla). Komunię św. przyjęły 778 osób (o 58 osób mniej niż w roku poprzednim, tj. 44 % uczestniczących w liturgii);
 • 25 października uczniowie SP 30 wzięli udział w akcji "Szkoła Pamięta". 58 uczniów z klas siódmych i ósmych porządkowało cmentarz, drogę do kaplicy oraz teren przy kaplicy z liści i śmieci. Na koniec porządkowania, przedstawiciele każdej z klas zapalili znicze przy Krzyżu oraz wszyscy pomodlili się za zmarłych;
 • wyjątkowo (z powodu wczesnego terminu ferii zimowych dla dzieci szkolnych i młodzieży) od 30 listopada rozpoczęły się tradycyjne duszpasterskie odwiedziny kolędowe;
 • Na początku grudnia, przy współpracy z panią Renatą Aust – pedagog z SP 33, została przeprowadzona zbiórka ubrań, chemii i innych przedmiotów na rzecz zabrzańskiej noclegowni;
 • 5 grudnia w siedzibie Parafialnego Klubu Seniora odbyło się spotkanie informacyjne dla osób starszych z przedstawicielami Policji, jako przeciwdziałanie coraz liczniejszym przypadkom wyłudzenia pieniędzy od osób starszych na tzw. policjanta lub funkcjonariusza CBŚ lub innych służb;
 • 8 grudnia, w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia, w ramach popołudniowego nabożeństwa odbył się koncert religijny w wykonaniu p. Jacka Kieroka z zespołem. Koncert został zorganizowany przy współpracy z Radą Dzielnicy Helenka i przez nią za sponsorowany. W ramach koncertu została przeprowadzona zbiórka na rzecz osób poszkodowanych w pożarze, który miał miejsce na ul. Witkacego;
 • 20 grudnia, w siedzibie Caritasu, odbyła się doroczna Wigilia dla ubogich;
 • 29 grudnia, podczas niedzielnych Mszy św. z okazji Niedzieli św. Rodziny zostały odnowione przyrzeczenia małżeńskie przez małżonków obecnych na mszy św., a w ramach popołudniowego nabożeństwa odbył się koncert kolęd w wykonaniu orkiestry dętej i solistów z Parafii Walce w diec. opolskiej;
 • w mijającym roku pielgrzymowano do następujących miejsc:
  • Kraków-Łagiewniki,
  • Częstochowa - Jasna Góra,
  • Czechy (Stonwawa, Karwina, Ostrawa),
  • Mogiła, Warszawa-Niepokalanów,
  • „Śląsk może być piękny” (Nikiszowiec, Giszowiec, Rudziniec, Studzionka, Kędzierzyn-Koźle),
  • Turza Śląska,
  • Góra św. Anny,
  • Włocławek,
  • Koniaków, Wisła, Ustroń, Skoczów,
  • Sanktuaria Archidiecezji Łódzkiej,
  • Lwów
  • Wrocław (jarmark adwentowy);
 • odbył się również wyjazd na Jasełka do Teatru w Cieszynie, Szlakiem Szopek Bożonarodzeniowych Górnego Śląska, Pielgrzymko-ferie w Ochotnicy, Misterium Męki Pańskiej w Krakowie, Pasję w Cieszynie, rekolekcje w Kokoszycach, Pielgrzymko-wakacje (Szczecin, Kamień Pomorski, Straslund, Świnoujście, Świebodzin, Zielona Góra), pielgrzymkę – Śladami kapłanów z Helenki (Pawłów, Dąbrówka, Racibórz), Pielgrzymko-wakacje (Węgry, Chorwacja i Bośnia);

Sprawozdanie z działalności Caritas

Nasz Caritas w roku 2019, podobnie jak w poprzednich latach, skupiał się na przygotowywaniu posiłków dla ubogich i rozdawaniu dla nich odzieży.

Caritas dziękuje wszystkim ofiarodawcom za ich hojność, sklepom za ziemniaki i warzywa, piekarni za codzienny chleb, indywidualnym darczyńcom za różne dary żywnościowe oraz pomoc w organizacji Wigilii.

Caritas dziękuje również wolontariuszom za ich codzienną pracę, poświęcenie i trud, wszystkim za życzliwość i zrozumienie potrzeb, za dobre serce dla naszych podopiecznych, za ofiarowane pieniądze w czasie comiesięcznej zbiórki do puszek. Bóg zapłać również za wsparcie modlitewne i każde dobre słowo.

Wydarzenia tzw. inwestycyjno-remontowe

 • Od początku roku kontynuowaliśmy prace remontowe w naszej Parafii. Od chwili, gdy tylko pozwoliły na to warunki atmosferyczne, kontynuowane były prace związane z termomodernizacją plebanii i domu katechetycznego. Prace te były prowadzone systemem gospodarczym z różnym natężeniem aż do wczesnej jesieni.
 • W domu katechetycznym została wyremontowana sala chóralna – położono nową instalację elektryczną i zamontowano nowe oświetlenie, a także wykonano nową podłogę.
 • W związku z pracami termomodernizacyjnymi został również wykonany gruntowny remont pomieszczeń plebanijnych znajdujących się od strony podwórka (tj. mieszkanie ks. Jakuba, pokoje gościnne, archiwum i ogólna toaleta).
 • Na przełomie września i października został wykonany generalny remont dachu na plebanii. Został od pokryty nową warstwą hydroizolacyjną Hydronylonu wykonaną przez firmę Proof-tech.
 • W październiku zostały wykonane prace remontowe przy kaplicy pogrzebowej.
 • W trakcie całego roku były prowadzone jeszcze różne inne pomniejsze prace remontowo-konserwacyjne, które „wyskakują z dnia na dzień”.