Rok 2020 w liczbach

Sakrament Chrztu Świętego

 • 27 dzieci
  • 14 dziewczynek
  • 13 chłopców
 • Roczek obchodziło 11 dzieci (na 34 ochrzczonych w 2019)

I Komunia Święta

 • 71 dzieci

Sakrament bierzmowania

 • 35 osób

Sakrament Małżeństwa

 • 9 par

Odwiedziny chorych

 • Chorych odwiedzono: 261 razy (w tym świeccy szafarze zanieśli Komunię św. chorym 143 razy)

Sakrament Namaszczenia chorych

 • Udzielono 23 chorym. Nie odbyła się Msza św. w intencji chorych z powodu pandemii

Zmarli

 • 140 osób (109 osób pochowano na naszym cmentarzu)

Komunia Święta

 • Udzielono ok. 50 000 Komunii św.

Na powyższe statystyki w wielkim stopniu miała wpływ pandemia koronawirusa, która to sprawiła, że przez prawie dwa miesiące kościół był zamknięty. Wiele osób także rezygnowało z zawarcia związku małżeńskiego z powodu ograniczeń liczby osób, które mogły brać udział w uroczystościach. Ograniczone zostały też odwiedziny chorych, aby uchronić osoby z osłabioną odpornością na ewentualne zarażenie koronawirusem.

Co się wydarzyło w mijającym roku?

Wydarzenia liturgiczne w życiu parafialnym:

 • We wtorek 25 lutego (przed Środą Popielcową) w ramach wizytacji kanonicznej naszej parafii udzielono Sakramentu Bierzmowania młodzieży naszej parafii. Szafarzem był ks. Bp Andrzej Iwanecki. W czasie wizytacji miało miejsce spotkanie z księżmi Salezjanami, Radą Parafialną i przełożonymi grup i wspólnot parafialnych.
 • W dniach 7-11 marca odbywały się Wielkopostne Rekolekcje. Nauki głosił ks. Tadeusz Gajda CR – proboszcz parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Bytomiu. W ramach rekolekcji w niedzielę 7.03. odbył się spektakl „Pasja” w wykonaniu Teatru „A” z Gliwic.
 • W niedzielę 22 marca, w związku z pandemią, po raz pierwszy w historii parafii Msza św. o godz. 9.00 była transmitowana do domów wiernych za pośrednictwem internetu. Jako, że przyjęto tę inicjatywę z dużym zainteresowaniem, również piątkowe nabożeństwa Drogi Krzyżowej były transmitowane tą samą drogą. Potem kontynuowaliśmy transmisję Mszy św. w niedzielę i główne uroczystości.
 • Wielki Tydzień i Święta Wielkanocne – inne niż zawsze. Pierwszy raz w historii Kościoła msze i nabożeństwa były celebrowane bez udziału wiernych, nie było też organizowanej spowiedzi, nie budowano dekoracji Wielkiego Tygodnia (ciemnicy, Bożego Grobu), nie było poświęcenia pokarmów wielkanocnych ani procesji rezurekcyjnej.
 • 1 czerwca bardzo skromnie przeżyliśmy nasz doroczny odpust parafialny, dziękując Matce Bożej za opiekę i prosząc o dalsze otaczanie nas płaszczem matczynej troski. Tegorocznym Sumistą i kaznodzieją był o. Joachim Kusz pochodzący z naszej parafii, a aktualnie posługujący w Opolu.
 • 10 czerwca nie odbyły się tradycyjne obchody uroczystości ku czci Bożego Ciała (nie budowaliśmy 4 ołtarzy). Po każdej Mszy św. udaliśmy się procesją eucharystyczną dookoła kościoła udzielając błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem na 4 strony świata.
 • W związku z Pandemią uroczystości komunijne zostały, po konsultacji z rodzicami, podzielone na 3 grupy. Dwie z nich (przy zaostrzonym rygorze sanitarnym) miały swoją uroczystość w sobotę 27.06., a ostatnia grupa w niedzielę 4.10. W sumie do I Spowiedzi i Komunii św. przystąpiło 71 dzieci.
 • 2 sierpnia nie odbyła się tradycyjna piesza pielgrzymka do Piekar Śląskich, jedynie grupa około 30 osób (z 3 Parafii) pojechała autokarem na obchody do Piekar. Pielgrzymce przewodniczył ks. Grzegorz Rajs.
 • 30 sierpnia odbyły się Dożynki, ale bez żadnych dodatkowych atrakcji i uroczystości.
 • Z końcem sierpnia pożegnaliśmy ks. Jakuba, który został ustanowiony rezydentem w parafii Wszystkich Świętych w Gliwicach. Msza św. pożegnalna odbyła się w rocznicę jego urodzin 15.09.
 • W dniach 31 października do 2 listopada decyzją władz państwowych zostały zamknięte wszystkie cmentarze. Dlatego nie odbyły się tradycyjne nabożeństwa za zmarłych na cmentarzu. Nabożeństwo za zmarłych z ostatniego roku odbyło się w kościele w ramach nabożeństwa popołudniowego o godz. 15.00, a Msza św. za zmarłych spoczywających na naszym cmentarzu o godz. 17.00.
 • W okresie Adwentu nie było Rorat dla dzieci, które miały zdalne zajęcia szkolne i w związku z tym zostały też zaproszone do udziału w Roratach on-line na portalu Małego Gościa. Natomiast w każdy czwartek i sobotę odbywały się Roraty dla dorosłych.
 • 4 grudnia odbyła się Msza św. barbórkowa.
 • 12 grudnia Wspólnota Żywego Różańca przeżywała coroczny adwentowy dzień skupienia, któremu przewodniczył ks. Grzegorz Rajs.
 • W związku z limitami, co do ilości osób obecnych na Mszach św., tegoroczna Pasterka była odprawiana o 3 porach: o godz. 16.30 (dla dzieci), o godz. 21.00 (transmitowana przez internet) i o godz. 24.00.
 • W związku z odwołaniem duszpasterskich odwiedzin kolędowych w tradycyjnej formie, od poniedziałku 28.12, odbywają się nabożeństwa kolędowe w kościele dla mieszkańców poszczególnych ulic. W ramach nabożeństwa po Liturgii Słowa i adoracji Najświętszego Sakramentu wierni otrzymują „pakiet kolędowy” (obrazek z modlitwą, naklejkę K+M+B i buteleczkę z wodą święconą), a u ministrantów mogą otrzymać kropidełko (złożona ofiara wspiera działalność wspólnoty ministranckiej).
 • W związku z zakazem przemieszczania się w noc sylwestrową nie odbyła się tradycyjna adoracja o północy. Nowy Rok powitały tylko bijące dzwony kościoła i nasza osobista, kapłańska modlitwa przy żłóbku.

Inne wydarzenia

 • Do 12 stycznia trwały duszpasterskie odwiedziny kolędowe. Przyjęło nas tym razem 46,5% mieszkańców Parafii.
 • W niedzielę 5 stycznia na Mszy św. gościliśmy zespół Mały Śląsk, który ubogacił swoim śpiewem przebieg liturgii, a po Mszy dał koncert kolęd.
 • W niedzielę 26 stycznia odbyło się wspólne kolędowanie członków wszystkich grup parafialnych.
 • W niedzielę 2 lutego na Mszy św. o godz. 10.30 gościliśmy uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej w Bytomiu, którzy po Mszy wykonali koncert kolęd. A po południu w ramach nabożeństwa miał miejsce koncert kolęd naszego chóru parafialnego.
 • Od soboty 14 marca, w związku z zagrożeniem epidemiologicznym, ks. Biskup Jan Kopiec wydal dekret, na mocy którego Msze św. były odprawiane bez udziału ludzi. Po każdej Mszy św były śpiewane Suplikacje. Codziennie sprawowano Mszę św. o ustanie pandemii i odbywała się całodzienna adoracja Najśw. Sakramentu. Zostały odwołane nabożeństwa wielkopostne, spotkania grup parafialnych, posługa Nadzwyczajnych Szafarzy Najśw. Sakramentu. Do chorych udawaliśmy się tylko w niebezpieczeństwie śmierci. Została zawieszona działalność kuchni Caritas i dyżury w kancelarii parafialnej. Pogrzeby odprawiane były tylko na cmentarzu (III stacja) i to w obecności najbliższej rodziny (do 5 osób). Po wprowadzeniu kolejnych obostrzeń rządowych (od 25 marca) decyzją ks Bpa została odwołana tradycyjna spowiedź, w kościele podczas adoracji mogło przebywać tylko 5 osób. W tym czasie zalecono osobom uczestniczącym on-line w transmisjach Mszy św. Komunię duchową i wierni zostali uprawnieni do skorzystania z nadzwyczajnej drogi pojednania z Bogiem przez wzbudzenie aktu żalu doskonałego podjętego z miłości do Boga.
 • 27 marca o godz. 18.00 można było uczestniczyć w niecodziennym i przejmujących wydarzeniu: Papież Franciszek w Rzymie na pustym Placu św. Piotra w strugach deszczu zawierzył cały świat Bożej Opatrzności, błagając Boga o miłosierdzie dla całego świata. Na koniec udzielił błogosławieństwa Urbi et Orbi (Miastu i Światu). Podobny wydźwięk miała Droga Krzyżowa prowadzona w Wielki Piątek na pustym Placu św. Piotra, a nie jak dotychczas w Koloseum.
 • Dekretem z 19 kwietnia ks. Bp Jan Kopiec zezwolił na udział wiernych we Mszach św. z jednoczesnym zastosowaniem się do ograniczeń państwowych tzn. 1 osoba na 15 m2 (co w naszym kościele dało 54 osoby, z wyłączeniem chóru), każda osoba musi mieć zakryte usta i nos maseczką lub przyłbicą.
 • W pogrzebach (dalej tylko na cmentarzu) może uczestniczyć maksymalnie 50 osób zachowując dystans społeczny. Wierni do kościoła wpuszczani są według następujących zasad: najpierw rodzina, która zamówiła intencję, potem pozostali wierni. Wyznaczone zostały miejsca dla osób uczestniczących w Mszach św. i nabożeństwach. Wszystkie ławki po każdym nabożeństwie są dezynfekowane. III Niedziela Wielkanocna (26.04.) była pierwszym dniem od wprowadzenia pierwszych obostrzeń, gdy wierni mogli na nowo uczestniczyć we Mszy św. Przez całą niedzielę udział we Mszy św. wzięło ok. 200 osób.
 • Dnia 7 czerwca biskup gliwicki odwołał dyspensę zwalniającą wiernych z obowiązku uczestniczenia we Mszy św. niedzielnej i świątecznej. Nadal jednak obowiązuje ona osoby starsze, z objawami infekcji i osoby, które czują obawę przed zarażeniem.
 • 13 lipca, po nabożeństwie fatimskim, miała miejsce oficjalna „iluminacja” odnowionej mozaiki Matki Bożej znajdującej na tylnej fasadzie domu katechetycznego.
 • Od początku września częściowo powrócił „w miarę normalny” sposób funkcjonowania i życia, jednak i tak daleko mu było do całkowitej normalności. Powrócił właściwy porządek nabożeństw i działania kancelarii parafialnej, spotkań grup parafialnych (za wyjątkiem Klubu Seniora, który zawiesił swoją działalność już w styczniu), odbyło się spotkanie Rady Parafialnej, odbyły się nauki przedślubne, rozpoczęło się przygotowanie do I Komunii św. dzieci na rok 2021. Pozostał obowiązek noszenia maseczek/przyłbic, potrzeba dystansu społecznego i indywidualnego odwiedzania chorych z posługą sakramentalną. Sytuacja ta trwała jednak tylko do połowy października, gdy na wskutek pogarszającej się sytuacji pandemijnej wprowadzono kolejne obostrzenia – najpierw strefę żółtą, a następnie czerwoną na terenie całego kraju.
 • W konsekwencji znowu zostały odwołane wszystkie spotkania grup, przygotowanie I Komunii św., pielgrzymki, itd.
 • W konsekwencji zmiany sytuacji w całym kraju, zgodnie z dekretem ks. Biskupa z 16.10. zostały wprowadzone ponowne obostrzenia w funkcjonowaniu parafii, wśród nich min. odwołane zostały duszpasterskie odwiedziny kolędowe w tradycyjnej formie.
 • Od połowy października nastąpiły zmiany dotyczące funkcjonowania naszego cmentarza i załatwiania spraw związanych z pogrzebem i przygotowaniem miejsca pochówku. Z posługi grabarza, ze względów zdrowotnych, zrezygnował p. Alojzy Olszok, a na jego miejsce został zatrudniony p. Krzysztof Skalski.
 • W październiku przy wejściu do kościoła i kancelarii pojawiły się specjalne dozowniki z płynem dezynfekującym.
 • W mijającym roku, pomimo pandemijnych utrudnień, udało się zrealizować następujące pielgrzymki w ramach grupy pielgrzymkowej św. Jakuba:
  • 12-16.01. Ochotnica-Zakopane-Ludźmierz-Lewocza,
  • 25.01. Szlakiem Szopek Bożonarodzeniowych (Ruda Śl.-Czerwionka-Górki Wlk.-Rybnik),
  • 29.02. Niegowić – Wieliczka – Pasja u ks. Salezjanów w WSD w Krakowie,
  • 26.06. Częstochowa (Apel Jasnogórski),
  • 27-29.06. Skarżysko Kamienna – Wąchock – Jędrzejów – Kałków Godów – Sandomierz,
  • 6-12.07. Górka Klasztorna – Skrzatusz – Szczecinek – Piła – Wałcz,
  • 13.07. Olomuniec – Kromieryż,
  • 15.08. Głogówek – Prudnik – Zlate Hory,
  • 26.09. Bielsko Biała – Szczyrk i okolice.
  • Odbyły się także: parafialna Pielgrzymka (autokarowa tym razem) do Piekar Śl. (2.08) i rekolekcje parafialne w Kokoszycach (8-10.06).

Sprawozdanie z działalności Caritas

Nasz Caritas w roku 2020, podobnie jak w poprzednich latach, skupiał się na przygotowywaniu posiłków dla ubogich i rozdawaniu dla nich odzieży. Oprócz 3-miesięcznej przerwy, na początku pandemii, Caritas cały czas przygotowuje ciepłe posiłki dla potrzebujących „na wynos”.

Caritas dziękuje wszystkim ofiarodawcom za ich hojność, sklepom za ziemniaki i warzywa, piekarni za codzienny chleb, indywidualnym darczyńcom za różne dary żywnościowe oraz pomoc w organizacji wieczerzy wigilijnej „na wynos”.

Caritas dziękuje również wolontariuszom za ich codzienną pracę, poświęcenie i trud, wszystkim za życzliwość i zrozumienie potrzeb, za dobre serce dla naszych podopiecznych, za ofiarowane pieniądze w czasie comiesięcznej zbiórki do puszek. Bóg zapłać również za wsparcie modlitewne i każde dobre słowo.

Wydarzenia tzw. inwestycyjno-remontowe

 • Po nowym roku kaplica pogrzebowa zyskała nowy wystrój – zakupiono nowe wyposażenie (krzyż, katafalk, stojak na urny, świeczniki). Do kaplicy trafiły również odnowione dotychczasowe sedilie z kościoła.
 • Wczesną wiosną kontynuowane były prace związane z termomodernizacją plebanii i domu katechetycznego. Główne prace te zostały zakończone w lecie. 
 • Wczesną jesienią zintensyfikowały się prace na cmentarzu. Na ukończeniu są prace niwelacyjne. W międzyczasie zostały rozpoczęte prace nad sektorem na urny, który powstanie pod linią wysokiego napięcia. Zostało ustawione pomieszczenie dla grabarza i obudowa małych śmietników oraz stojak na znicze do powtórnego wykorzystania. Została również wykonana pierwsza część ogrodzenia.
 • W trakcie całego roku były prowadzone jeszcze różne inne pomniejsze prace remontowo-konserwacyjne (położono gładzie i pomalowano korytarze 1 i 2 piętra, usunięto awarię wodociągu pomiędzy kaplicą a cmentarzem, wykonano nową aranżację terenów zielonych wokół plebanii i domu katechetycznego).