Bierzmowanie osób dorosłych, które ukończyły 18. rok życia i nie przyjęły dotąd sakramentu bierzmowania odbywa się w kościele katedralnym pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Gliwicach. 

Osoby dorosłe, które chcą przyjąć sakrament bierzmowania zgałaszają się w parafii swojego miejsca zamieszkania aby ustalić kwestię przygotowania do przyjęcia tego sakramentu. Dorośli kandydaci do bierzmowania odbywają katechezy przygotowujące do przyjęcia tego sakramentu w swoich parafiach.

Zakończyliśmy zapisy na rok 2023/2024. Następne we wrześniu 2024.