W Uroczystość Chrystusa Króla, 26 listopada 2017 r., do grona ministrantów przyjęci zostali: Paweł Irek, Jacek Pyszka i Patryk Tkaczyk. Pozostali ministranci odnowili swoje przyrzeczenia pełnienia służby przy ołtarzu pobożnie, pilnie i radośnie.