Na terenie dawnego folwarku Donnersmarcków, położonego pomiędzy Stolarzowicami a Rokitnicą, wybudowano w 1929 roku osiedle domów. Osiedlu nadano nazwę „Helenka” – od dawnego dworu „Helenenhof”, powstałego w drugiej połowie XVIII wieku. W latach pięćdziesiątych XX wieku znacznie rozbudowano osiedle, które liczyło prawie 13 tysięcy mieszkańców. W 1954 roku Helenka   stała   się   dzielnicą   Zabrza. Tutejsi wierni   uczęszczali do kościołów w  Rokitnicy  i Stolarzowicach. Zezwolenie na budowę nowego kościoła uzyskał w 1978 roku ks. Apolinary Czekański,  proboszcz  z  Rokitnicy.  Tego samego  roku  biskup  Antoni  Adamiuk  z Opola poświęcił krzyż i teren pod budowę kościoła, który administracyjnie należał do parafii w Stolarzowicach. Budowy kościoła podjął się ks. Herman Piechota, dotychczasowy proboszcz parafii Ducha Świętego w Zabrzu. Nowoczesny kościół o konstrukcji żelbetowej został zbudowany według projektu architekta Stanisława Sepioła z Zabrza. Obliczenia konstrukcyjne wykonali: Jan Liszka i Janusz Mach. Budynek przypomina kształtem dużą łódź, tzw. arkę, a swoją formą nawiązuje do słynnej kaplicy Le Corbusiera w Ronchamp we Francji. Świątynię w latach 1980–1988 wybudowali w zasadzie sami mieszkańcy, którzy z wielkim entuzjazmem przystąpili do prac ciesząc się, że wreszcie będą mieli swój własny, długo oczekiwany kościół. Nowa parafia została erygowana 19 marca 1982 roku, a  budowniczy  kościoła, ks.  Herman  Piechota,  został  jej  pierwszym  proboszczem. Z końcem 1982 roku zakończono budowę plebanii i salki katechetycznej. Pierwszą Mszę św. w kościele odprawił 22 listopada 1982 roku biskup opolski Alfons Nossol, w czasie której dokonał wmurowania kamienia węgielnego. Od tego  dnia  rozpoczęto regularne sprawowanie nabożeństw w podziemiach kościoła. 4 grudnia 1987 roku biskup Jan Bagiński poświęcił 4 dzwony, które odlała dla kościoła firma Felczyńskich z Taciszowa.  Kościół  poświęcił  uroczyście  biskup  opolski  Alfons  Nossol 9 października 1988 roku. W 1994 roku w kościele zaczęto budować 30-głosowe  organy, które poświęcono  22  listopada  1997  roku. Od września 1997 roku na terenie parafii księża salezjanie prowadzą oratorium i szkołę katolicką, z której zrodziło się już wiele powołań kapłańskich.