Przygotowanie do I Komunii Świętej [rok szkolny 2023/2024]

Wraz z nowym rokiem szkolno-katechetycznym rozpocznie się przygotowanie do I Spowiedzi i Komunii św. dla dzieci klas III Szkoły Podstawowej. Spotkanie organizacyjne dla rodziców/opiekunów tych dzieci, odbędzie się:

w kaplicy Miłosierdzia Bożego, we wtorek 12 września o godz. 19.00.

Zostaną wtedy przekazane wszystkie informacje związane z całym okresem przygotowań i wręczone kwestionariusze zgłoszenia dziecka do przygotowania do tych sakramentów. Bowiem dopiero indywidualne zgłoszenie dziecka do grupy I-szo komunijnej oznacza rozpoczęcie przygotowania. Sam udział dziecka w katechezie szkolnej nie oznacza przygotowania do I Komunii św. Ostateczny termin dostarczenia zgłoszenia upłynie w niedzielę 24 września.

SAKRAMENT EUCHARYSTII

  • W naszej parafii Uroczystości I Komunii Świętej odbywają się w sobotę poprzedzającą III niedzielę maja. Uwaga! Termin ten może ulec zmianie z niezależnych od nas powodów, jak to miało miejsce w czasie pandemii covid19. 
  • Przygotowaniem do przyjęcia tego sakramentu objęte są dzieci z klasy III szkoły podstawowej. Za przygotowanie w pierwszym rzędzie odpowiedzialni są rodzice dziecka, istotny jest ich czynny udział.
  • W czasie przygotowania dziecka do I Komunii św. rodzice winni położyć duży nacisk na duchowe przygotowanie dziecka do przyjęcia tego sakramentu, a nie na oprawę zewnętrzną samej uroczystości!
  • Szczególowe informacje dotyczące przygotowania, terminów spotkań dzieci i rodziców, treści do nauczenia się przed I Komunią św. i terminów zaliczenia materiału znajdują się w załącznikach.
  • Szanownych Rodziców/Opiekunów prosimy o śledzenie bieżących informacji podawanych w ramach ogłoszeń duszpasterskich w ramach niedzielnych Mszy św. i aktualizacji dokonywanych na stronie internetowej.
  • Wszelkich informacji udziela ks. Proboszcz, który od strony Parafii zajmuję się przygotowaniem dzieci do tego Sakramentu.