• W naszej parafii Uroczystości I Komunii Świętej odbywają się w sobotę poprzedzającą III niedzielę maja. Uwaga! Termin ten może ulec zmianie z niezależnych od nas powodów, jak to miało miejsce w czasie pandemii covid19. 
  • Przygotowaniem do przyjęcia tego sakramentu objęte są dzieci z klasy III szkoły podstawowej. Za przygotowanie w pierwszym rzędzie odpowiedzialni są rodzice dziecka, istotny jest ich czynny udział.
  • W czasie przygotowania dziecka do I Komunii św. rodzice winni położyć duży nacisk na duchowe przygotowanie dziecka do przyjęcia tego sakramentu, a nie na oprawę zewnętrzną samej uroczystości!
  • Szczególowe informacje dotyczące przygotowania, terminów spotkań dzieci i rodziców, treści do nauczenia się przed I Komunią św. i terminów zaliczenia materiału znajdują się w załącznikach.
  • Szanownych Rodziców/Opiekunów prosimy o śledzenie bieżących informacji podawanych w ramach ogłoszeń duszpasterskich w ramach niedzielnych Mszy św. i aktualizacji dokonywanych na stronie internetowej.
  • Wszelkich informacji udziela ks. Proboszcz, który od strony Parafii zajmuję się przygotowaniem dzieci do tego Sakramentu.