Przymiarka strojów komunijnych [4 lutego 2023]

Informujemy, że w sobotę 4.02. od godz. 10.00 (w salkach katechetycznych) będą brane miary strojów dzieci I-szo komunijnych.

Podział na grupy – miary strojów dzieci I-szo komunijnych:

 • godz. 10.00 - Szkoła Salezjańska – dziewczyny
 • godz. 10.30 - Szkoła Salezjańska – chłopcy
 • godz. 11.00 - Szkoła Podstawowa nr 30 – dziewczyny
 • godz. 11.30 - Szkoła Podstawowa nr 30 – chłopcy
 • godz. 12.00 - Szkoła Podstawowa nr 33 – dziewczyny
 • godz. 12.30 - Szkoła Podstawowa nr 33 – chłopcy

Przygotowanie do I Komunii Świętej [ROCZNIK 2022/2023] - HARMONOGRAM SPOTKAŃ

SPOTKANIA DLA DZIECI:

27 września:

 • godz. 15.30 dla dzieci z SP 30,
 • godz. 16.30 dla dzieci z SP 33, Szkoły Salezjańskiej i innych szkół.

11 października:

 • godz. 15.30 dla dzieci z SP 33,
 • godz. 16.30 dla dzieci z SP 30, Szkoły Salezjańskiej i innych szkół.

15 listopada:

 • godz. 15.30 dla dzieci z SP 30, Szkoły Salezjańskiej i innych szkół,
 • godz. 16.30 dla dzieci z SP 33.

7 lutego:

 • godz. 15.30 dla dzieci z SP 33,
 • godz. 16.30 dla dzieci z SP 30, Szkoły Salezjańskiej i innych szkół.

7 marca:

 • godz. 15.30 dla dzieci z SP 30, Szkoły Salezjańskiej i innych szkół,
 • godz. 16.30 dla dzieci z SP 33.

18 kwietnia:

 • godz. 15.30 dla dzieci z SP 33,
 • godz. 16.30 dla dzieci z SP 30, Szkoły Salezjańskiej i innych szkół.

 

SPOTKANIA DLA RODZICÓW:

 • 17 listopada 2022, Godz. 19.00
 • 2 lutego 2023, Godz. 19.00
 • 13 kwietnia 2023, Godz. 19.00

 

TERMINY MOŻLIWOŚCI ZALICZENIA MATERIAŁU DO I KOMUNII ŚW.

Sobota 9.00-10.00*

Po Drodze Krzyżowej

15.10.2022

4.02.2023

23.02.2023

kl. III SP 30

19.11.2022

25.02.2023

2.03.2023

kl. III SP 33

26.11.2022

11.03.2023

9.03.2023

SAL. i Inni

10.12.2022

25.03.2023

16.03.2023

kl. III SP 30

 

15.04.2023

23.03.2023

kl. III SP 33

 

 

30.03.2023

SAL. i Inni

Po Roratach w terminie 28.11.-16.12.2022 *
oprócz 7, 8 i 9 grudnia

* UWAGA W sobotę i po Roratach – dowolna klasa

 

I Komunia Święta w 2023 roku

Informujemy, że Uroczystość I Komunii św. w 2023 roku planowana jest na sobotę 20 maja.

SAKRAMENT EUCHARYSTII

 • W naszej parafii Uroczystości I Komunii Świętej odbywają się w III sobotę maja. Uwaga! Termin ten może ulec zmianie z niezależnych od nas powodów, jak to miało miejsce w czasie pandemii covid19. 
 • Przygotowaniem do przyjęcia tego sakramentu objęte są dzieci z klasy III szkoły podstawowej. Za przygotowanie w pierwszym rzędzie odpowiedzialni są rodzice dziecka, istotny jest ich czynny udział.
 • W czasie przygotowania dziecka do I Komunii św. rodzice winni położyć duży nacisk na duchowe przygotowanie dziecka do przyjęcia tego sakramentu, a nie na oprawę zewnętrzną samej uroczystości!
 • Szczególowe informacje dotyczące przygotowania, terminów spotkań dzieci i rodziców, treści do nauczenia się przed I Komunią św. i terminów zaliczenia materiału znajdują się w załącznikach.
 • Szanownych Rodziców/Opiekunów prosimy o śledzenie bieżących informacji podawanych w ramach ogłoszeń duszpasterskich w ramach niedzielnych Mszy św. i aktualizacji dokonywanych na stronie internetowej.
 • Wszelkich informacji udziela ks. Proboszcz, który od strony Parafii zajmuję się przygotowaniem dzieci do tego Sakramentu.