Harmonogram przygotowania do I Komunii Świętej [rok szkolny 2023/2024]

HARMONOGRAM SPOTKAŃ – KATECHEZ DLA DZIECI

 • 3 października
  • godz. 15.30 - SP 33
  • godz. 16.30 - SP 30, Salezjanie i inni
 • 24 października
  • godz. 15.30 - SP 30, Salezjanie i inni
  • godz. 16.30 - SP 33
 • 7 listopada
  • godz. 15.30 - SP 33
  • godz. 16.30 - SP 30, Salezjanie i inni
 • 13 lutego
  • godz. 15.30 - SP 30, Salezjanie i inni
  • godz. 16.30 - SP 33
 • 12 marca
  • godz. 15.30 - SP 33
  • godz. 16.30 - SP 30, Salezjanie i inni
 • 16 kwietnia
  • godz. 15.30 - SP 30, Salezjanie i inni
  • godz. 16.30 - SP 33

HARMONOGRAM SPOTKAŃ DLA RODZICÓW

 • 23 listopada 2023 GODZ. 19.00
 • 15 lutego 2024 GODZ. 19.00
 • 11 kwietnia 2024 GODZ. 19.00

TERMINY MOŻLIWOŚCI ZALICZENIA MATERIAŁU DO I KOMUNII ŚW.

Sobota 9.00-10.00*

Po Drodze Krzyżowej

14.10.2023

17.02.2024

15.02.2024

kl. III SP 30

28.10.2023

9.03.2024

22.02.2024

kl. III SP 33

25.11.2023

13.04.2024

29.02.2024

SAL. i Inni

16.12.2023

 

7.03.2024

kl. III SP 30

 

 

14.03.2024

kl. III SP 33

Po Roratach w terminie 4.12.-15.12.2023 *

* UWAGA W sobotę i po Roratach – dowolna klasa

SAKRAMENT EUCHARYSTII

 • W naszej parafii Uroczystości I Komunii Świętej odbywają się w sobotę poprzedzającą III niedzielę maja. Uwaga! Termin ten może ulec zmianie z niezależnych od nas powodów, jak to miało miejsce w czasie pandemii covid19. 
 • Przygotowaniem do przyjęcia tego sakramentu objęte są dzieci z klasy III szkoły podstawowej. Za przygotowanie w pierwszym rzędzie odpowiedzialni są rodzice dziecka, istotny jest ich czynny udział.
 • W czasie przygotowania dziecka do I Komunii św. rodzice winni położyć duży nacisk na duchowe przygotowanie dziecka do przyjęcia tego sakramentu, a nie na oprawę zewnętrzną samej uroczystości!
 • Szczególowe informacje dotyczące przygotowania, terminów spotkań dzieci i rodziców, treści do nauczenia się przed I Komunią św. i terminów zaliczenia materiału znajdują się w załącznikach.
 • Szanownych Rodziców/Opiekunów prosimy o śledzenie bieżących informacji podawanych w ramach ogłoszeń duszpasterskich w ramach niedzielnych Mszy św. i aktualizacji dokonywanych na stronie internetowej.
 • Wszelkich informacji udziela ks. Proboszcz, który od strony Parafii zajmuję się przygotowaniem dzieci do tego Sakramentu.