NIEDZIELA – 18.VIII.2019 XX NIEDZIELA ZWYKŁA

700

- Za ++ żonę Weronikę, braci Zenona i Mieczysława, siostrę Marcjannę oraz ++ rodziców z obu stron

900

SUMA – W int. PARAFIAN i DOBRODZIEJÓW

1030

- Za + Helenę Winiarską i Gertrudę Olszowską

- Za + męża Kazimierza, + Jana Tomasik, ++ rodziców Kazimierza i Władysławę, teściów Stanisława
i Stanisławę, ++ z rodzin Bralewskich, Padoł, Jamka i dusze w cz. cierp.

1200

- Z ok. 20 r. ślubu Katarzyny i Piotra oraz 18 r. ur. Wiktorii z podzięk. za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze zdrowie, miłość i zgodę dla całej rodziny

1700

- Za ++ rodziców Annę i Józefa, żonę Urszulę, dziadków z obu stron, ++ sąsiadów, znajomych i dusze w cz. cierp.

Poniedziałek – 19.VIII.

700

- Za + Bolesława Świrad na pamiątkę imienin, ++ rodziców z obu str., ++ z pokrew.

1800

- Za ++ rodziców Marię i Józefa, córkę Urszulę, siostrę Agnieszkę, braci Ernesta i Eryka, wszystkich ++ z rodziny i dusze w cz. cierp.

Wtorek – 20.VIII. Wspomnienie św. Bernarda, opata i doktora Kościoła

700

- Za + Stanisława Duchacz w r. śm., + mamę Marię, ++ z rodziny Piontek, Paruzel, Buchacz oraz dusze w cz. cierp.

1800

- Za + córkę Halinę Plonczyk, Józefę Osińską, Floriana Bączyk, Jana Filipiaka i siostrę Stanisławę Paluszak, za wszystkich ++ z rodziny Bączyk, Plonczyk, Paluszak oraz ++ z pokr. i dusze w cz. cierp.

Środa – 21.VIII. Wspomnienie św. Piusa X, papieża

700

- Za ++ rodziców Annę i Józefa Zawalskich, Zofię i Jerzego Koseckich, ++ z rodz. Zawalskich, Koseckich oraz dusze w cz. cierp.

1800

- Za + męża i ojca Ewalda Płaszczymąka na pam. ur., + brata Edwarda, ++ rodziców Franciszkę i Wiktora

Czwartek – 22.VIII. Wspomnienie Najśw. Maryi Panny Królowej

700

- Za + męża Gerarda Piguła w 24 r. śm., ++ rodziców, teściów, rodzeństwo, wszystkich ++ z pokrew.
i dusze w cz. cierp.

1800

- Malik

Piątek – 23.VIII.

700

- Za + Wacławę Błasik – od rodziny Jaskóła z Sycowa

1800

- Dobrowolski

Sobota – 24.VIII. Święto św. Bartłomieja Apostoła

700

- Za + męża Brunona Piastowskiego, ++ rodziców z obu stron

1200

- Ślub: SAFUTA - KWOCZALA

1400

- Ślub: BALICKA - STODÓŁKA

1800

- Za wstaw. MB Nieust. Pomocy z podzięk. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie i błog. B. dla Łucji z ok. 80 r. ur. (TD)

NIEDZIELA – 25.VIII.2019 XXI NIEDZIELA ZWYKŁA

700

- Do Mił. B. i MB z prośbą o ustanowienie Święta ku czci Boga Ojca Stworzyciela – od Wsp. Mił. B.
i Najdr. Krwi Chrystusa

900

SUMA – Do B. Op. za wstaw. NMP Matki Kościoła w int. małżonków Anny i Rajmunda Karkosz z ok.
5 r. ślubu z podzięk. za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i błog. B. na dalsze wspólne lata oraz
o potrzebne łaski dla całej rodziny

1030

- Za + Józefę Kozerską w 7 r. śm., ++ rodziców, + męża Józefa, siostrę Janinę, pok. z obu stron oraz dusze w cz. cierp.

1200

- Za + męża Ireneusza Piotrowskiego w 26 r. śm., ++ brata Józefa, siostrę Lucynę, dwóch siostrzeńców Mieczysława i Bogdana oraz ++ rodziców z obu stron i wszystkich ++ z rodziny oraz dusze w cz. cierp.

1700

- Za + Bogdana Fałat w 1 r. śm.