SAKRAMENT BIERZMOWANIA

Zgodnie ze statutem 415. Synodu Diecezji Gliwickiej (zakończonym 4 listopada 2018r.), który mówi, że: „W Diecezji Gliwickiej sakramentu bierzmowania należy udzielać wiernym uczęszczającym do drugiej klasy szkoły ponadpodstawowej” informujemy, że przygotowanie do sakramentu bierzmowania prowadzone jest w naszej parafii, w cyklu dwuletnim, w klasie I i II szkoły średniej.

Harmonogram spotkań 2021/2022

 • 20 września 2021 o godz. 18.45 - spotkanie organizacyjne dla młodzieży I klasy szkoły średniej (salki katechetyczne). Na spotkanie należy przynieść wypełnione zgłoszenie.
 • 27 września 2021 o godz. 18.45 - spotkanie dla rodziców/opiekunów kandydatów do bierzmowania (Kaplica Bożego Miłosierdzia). Obecność jednego z rodziców/opiekunów obowiązkowa.
 • 4 października 2021 o godz. 18.45 - dla dziewczyn
 • 11 października 2021 o godz. 18.45 - dla chłopców
 • 8 listopada 2021 o godz. 18.45 - dla dziewczyn
 • 15 listopada o godz. 18.45 - dla chłopców
 • 6 grudnia 2021 o godz. 19.15 - dla dziewczyn
 • 13 grudnia 2021 o godz. 19.15 - dla chłopców
 •  31 stycznia 2022 o godz. 18.45 - dla dziewczyn
 • 7 lutego 2022 o godz. 18.45 - dla chłopców 
 • 7 marca 2022 o godz. 18.45 - dla dziewczyn
 • 14 marca 2022 o godz. 18.45 - dla chłopców
 • 28 marca 2022 o godz. 18.45 - dla dziewczyn
 • 4 kwietnia 2022 o godz. 19.15 - dla chłopców
 • 9 maja 2022 o godz. 18.45 - dla dziewczyn
 • 16 maja 2022 o godz. 18.45 - dla chłopców
 • 14 czerwca 2022 o godz. 18.45 - dla dziewczyn (spotkanie wyjątkowo we wtorek ze względu na to, że w poniedziałek jest Dzień Fatimski)
 • 20 czerwca 2022 o godz. 18.45 - dla chłopców
 • 23 czerwca 2021 o godz. 19.00 - spotkanie dla rodziców/opiekunów kandydatów do bierzmowania (Kaplica Bożego Miłosierdzia). Obecność jednego z rodziców/opiekunów obowiązkowa.

Przypominamy!

 • Termin udzielenia sakramentu bierzmowania zostaje podany kandydatom oraz ich rodzicom po decyzji ks. biskupa naszej diecezji.

 • Osoby dorosłe, które nie przyjęły sakramentu bierzmowania, a pragną go przyjąć proszone są o zgłoszenie się w kancelarii parafialnej.

 • Sakrament bierzmowania mogą otrzymać osoby wierzące i praktykujące, przystępujące systematycznie do sakramentów świętych (spowiedź, komunia święta), uczestniczące w katechezie szkolnej, pragnące głosić Ewangelię poprzez świadectwo swojego życia (w słowie i czynie).

 • Tradycyjnie bierzmowanie jest okazją wyboru świętego patrona, którego imię od teraz kandydat będzie nosił.

 • Świadek bierzmowania powinien być osobą wierzącą i praktykującą (bierzmowany!). Najlepiej gdyby był to rodzic chrzestny kandydata, rodzic bierzmowanego lub osoba bliska z rodziny lub przyjaciół.