Informujemy, że zgodnie z wytycznymi kurii diecezjalnej, dnia 19 kwietnia o godz. 18.00, w naszej parafii udzielony zostanie sakrament bierzmowania młodzieży z drugich klas szkoły średniej. Szafarzem sakramentu będzie Ks. Bp Sławomir Oder.

Informujemy, że zgodnie z wytycznymi kurii diecezjalnej (informacja z dnia 17 marca) nastąpiła zmiana godziny i Szafarza sakramentu bierzmowania. Sakrament ten zostanie udzielony dnia 19 kwietnia o godz. 16.00. Szafarzem sakramentu będzie Ks. Bp Andrzej Iwanecki.

W związku z powyższym spotkanie organizacyjne odbędzie się:

  • 25 marca o godz. 11.00 - dla chłopców
  • 1 kwietnia o godz. 11.00 - dla dziewczyn

Przypominamy, że na ostatniej katechezie przygotowującej do sakramentu bierzmowania zostały podane wytyczne do tych spotkań.

Próby (w kościele) przed sakramentem bierzmowania planowane są na:

  • 14 kwietnia o godz. 18.45 oraz
  • 18 kwietnia o godz. 18.45