"Intencje i ofiary online" uruchomiliśmy na prośbę parafian i gości. Otrzymywaliśmy wiele zapytań, czy będzie możliwość zamawiania intencji, składania ofiar czy dokonywania opłat aby przedłużyć miejsce na cmentarzu przez stronę internetową parafii. Ze względu na czas pandemii, ograniczone kontakty, kwarantanny, brak możliwości dotarcia do kancelarii w godzinach jej urzędowania z powodu pracy, która nieraz trwa od rana do wieczora, a także chęć zamówienia intencji przez osoby, które mieszkają z dala od parafii, zdecydowaliśmy się dać taką możliwość. Mamy nadzieję, że zaproponowana przez nas opcja będzie dla Was ułatwieniem.
 

REGULAMIN

REGULAMIN ZAMAWIANIA INTENCJI, SKŁADANIA OFIAR ONLINE I OPŁATY MIEJSCA NA CMENTARZU

Organizatorem zamawiania intencji mszalnych oraz składania ofiar online, poprzez stronę internetową www.parafiahelenka.pl, jest Rzymskokatolicka Parafia NMP Matki Kościoła z siedzibą przy ul. H. Jordana 84 w Zabrzu-Helence, NIP: 648-11-03-419, Regon: 040056073, zwanym w dalszej części Parafią.


§1

Zamówienia intencji, składanie ofiary oraz opłata za miejsce na cmentarzu:

 1. Umowa zamówienia pomiędzy Zamawiającym, a Parafią zostaje zawarta w przypadku spełnienia wymaganych procedur opisanych na stronie www.parafiahelenka.pl tj.:
  1. złożenia przez Zamawiającego zamówienia online poprzez zakładkę: Informacje/Intencje i ofiary online
  2. zaznaczenie przez Zamawiającego wysokości ofiary (składanej na rzecz parafii lub za zamówioną intencję) lub okresu lat za opłatę miejsca na cmentarzu poprzez system www.przelewy24.pl,
  3. wypełnienie formularza i wymaganych w nim danych,
  4. otrzymania przez Zamawiającego potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Zamawiającego adres e-mail.
 2. Dokonanie zamówienia intencji lub opłaty za miejsce na cmentarzu w systemie online oznacza akceptację przez Zamawiającego Regulaminu Parafii.
 3. Podana kwota ofiary zawiera opłatę manipulacyjną serwisu Przelewy24.
 4. Zamawiający po potwierdzeniu przyjęcia płatności poprzez system Przelewy24 otrzymuje na podany przez Zamawiającego adres poczty elektronicznej załącznik z tytułem wpłaty do samodzielnego wydruku.
  Każda wpłata oznaczona jest indywidualnym numerem. Numer generowany jest elektronicznie i udostępniany jedynie Zamawiającemu.
  Zamówiona intencja odczytana jest podczas nabożeństwa na wskazaną datę i godzinę.
 5. Po dokonaniu zamówienia Zamawiający jest zobowiązany do niezwłocznego skontrolowania otrzymanych potwierdzeń pod kątem ich zgodności ze złożonym zamówieniem.
 6. W systemie zamawiania online można zamówić Mszę świętą z ofiarą, złożyć samą tylko ofiarę nie zamawiając Mszy świętej, opłacić miejsce na cmentarzu lub zamówić zalecki za zmarłych (opcja dostępna w okresie wielkiego postu lub w czasie modlitwy różańcowej za zmarłych)
 7. Dochody z tzw. ofiar stanowią dochody z niegospodarczej działalności Kościołów. Są one zwolnione od podatku dochodowego od osób prawnych i w tym zakresie kościelne osoby prawne nie mają obowiązku prowadzenia ewidencji wymaganej przez przepisy podatkowe Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra. Zamawianie modlitw i składanie ofiary w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega fiskalizacji, w związku z czym Zamawiający nie otrzymuje paragonu fiskalnego.
 8. System zamawiania intencji online umożliwia jednorazowo zamówienie nie więcej niż jednej intencji na nabożeństwo. W przypadku konieczności zamówienia więcej intencji należy powtórnie przejść cały proces zamawiania.
 9. Zamawianie intencji mszalnych należy dokonać najpóźniej na 14 dni przed terminem Mszy Świętej, chyba że rezerwacja Mszy Świętej nastąpiła później.
 10. Jeśli, poprzez naszą stronę, podawana jest intencja i składana jest ofiara na Mszę Świętą, która ma być celebrowana za mniej niż 14 dni, może się okazać, że rezerwacja została już anulowana na rzecz innej osoby chcącej zamówić intencję. Dzieje się tak dlatego, że uszczegółowić intencję należy najpóźniej na 14 dni przed planowaną Mszą Świętą, o czym informujemy na stronie internetowej, w gazetce i przy rezerwacji intencji w kancelarii parafialnej. Jeśli w takim przypadku, poprzez formularz przelewy24, nastąpi uszczegółowienie intencji wraz z przekazaniem ofiary, a rezerwacja została już anulowana, poinformujemy o tym w wiadomości e-mail, podając datę i godzinę najbliższego możliwego wolnego terminu. Osoba dokonująca uszczegółowienia intencji poprzez naszą stronę przyjmuje do wiadomości, że taka sytuacja może nastąpić, jeśli zarezerwowana przez nią Msza Święta ma być celebrowana za mniej niż 14 dni, a wcześniej nie skontaktuje się z kancelarią parafialną by potwierdzić, że rezerwacja nadal jest aktualna.
 11. Parafia nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Zamawiającego nieprawdziwych lub błędnych intencji w formularzu zgłoszeniowym.
 12. Parafia nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego Przelewy24.


§2

Reklamacje:

 1. Wszelkie reklamacje wymagają zgłoszenia w ciągu dwóch dni roboczych, od momentu otrzymania potwierdzenia zamówienia intencji lub opłaty na cmentarzu, na wskazany adres mailowy: nmpmk_helenka@kuria.gliwice.pl  lub w kancelarii parafialnej, w godzinach jej otwarcia.


§3

 1. Administratorem danych osobowych, podawanych w formularzu zamówienia poprzez stronę internetową www.parafiahelenka.pl - jest Rzymskokatolicka Parafia NMP Matki Kościoła z siedzibą przy ul. Jordana 84 w Zabrzu-Helence, NIP: 648-11-03-419, Regon: 040056073.
 2. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z przedstawicielem administratora na adres poczty elektronicznej: nmpmk_helenka@kuria.gliwice.pl .
 3. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek zawarcia umowy zamówienia intencji / przekazania ofiary / wniesienia opłaty za miejsce na cmentarzu i jest niezbędne do jej wykonania. Bez podania danych osobowych zamówienie intencji / przekazanie ofiary / opłacenie miejsca na cmentarzu nie jest możliwe.
 4. Do zawarcia umowy niezbędne jest podane następujących danych osobowych przez Zamawiającego: imię, nazwisko, telefon i adres e-mail. Dane posłużą do ewentualnego kontaktu w razie błędów dokonanych podczas wpisywania intencji.
 5. Podane dane winny być prawdziwe, albowiem podanie danych niezgodnych ze stanem rzeczywistym może mieć wpływ na prawidłowe wykonanie umowy zamówienia.
 6. Każdej osobie, która podała swoje prawidłowe dane osobowe przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Osoby dokonujące zamówienia intencji / złożenia ofiary / opłaty za miejsce na cmentarzu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez administratora danych osobowych, które są niezbędne do realizacji umowy złożonego zamówienia.
 8. Dane Zamawiającego są przechowywane wyłącznie w zabezpieczonych zgodnie z właściwymi przepisami urządzeniach i systemach informatycznych.
 9. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez administratora mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną administratora oraz obsługą płatności elektronicznych.
 10. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres 1 roku od ich podania przez Zamawiającego.
 11. Dane osobowe nie będą profilowane.


§4

Postanowienia końcowe:

 1. Parafia nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której dokonywane jest zamówienie intencji / złożenie ofiary / opłaty za miejsce na cmentarzu przez Zamawiającego. Parafia nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości lub inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.
 2. Wszystkie terminy nabożeństw oraz godzin pracy kancelarii opublikowane zostały na stronie www.parafiahelenka.pl i na bieżąco w cotygodniowych ogłoszeniach parafialnych.
 3. Parafia zastrzega sobie prawo do zmian w godzinach sprawowania nabożeństw.
 4. Niniejszy Regulamin ZAMAWIANIA INTENCJI, SKŁADANIA OFIAR ONLINE I OPŁATY MIEJSCA NA CMENTARZU dostępny jest na stronie internetowej Parafii oraz w kancelarii parafialnej.
 

Gdy płatność (złożenie ofiary) zostanie zrealizowana, powinna ukazać się następująca informacja

▼   ▼   ▼   ▼   ▼

✔ Właśnie przyjęliśmy do realizaji Twoje zamówienie.

✔ Twoja płatność już do nas dotarła i dziękujemy serdecznie za złożoną ofiarę!!!

Teraz prosimy oczekiwać na potwierdzenie, które wyślemy maksymalnie w ciągu dwóch dni roboczych
na podany w formularzu adres mailowy.

[Jeśli w ciągu dwóch dni robocznych nie przyjdzie żadna informacja od nas, prosimy o kontakt. Prosimy jednak w pierwszej kolejności zajrzeć do folderu SPAM, ponieważ niektóre wiadomości lubią tam trafiać.]