Posługa sakramentu chorych dokonywana jest na wyraźne życzenie chorego w domu, szpitalu lub świątyni.

W naszej parafii chorzy odwiedzani są w domach zazwyczaj w każdą I-wszą sobotę miesiąca lub w razie potrzeby w innym czasie. Chorego należy zgłosić wcześniej w kancelarii parafialnej lub w zakrystii.

  • Przed przybyciem kapłana do domu, w którym przebywa chory, należy wcześniej przygotować: stół nakryty białym obrusem, krzyż, świece (można przygotować dla chorego – w razie potrzeby, szklankę z wodą).

Sakramentu namaszczenia chorych można udzielić w następujących przypadkach:

  • jeśli jest poważna choroba,

  • osobom starszym wiekiem,

  • przed operacją medyczną,

  • nieprzytomnym lub psychicznie chorym, jeśli można przypuszczać, że w normalnych warunkach życzyłyby sobie przyjęcia tego sakramentu.

SAKRAMENTU TEGO NIE UDZIELA SIĘ ZMARŁYM!