Informacja dot. naszego kościoła

Drodzy Parafianie i Goście!

Rok 2022, który przeżywamy, to kolejna okazja do tego, by pochylić się nad historią naszej parafialnej wspólnoty. Choć mija raptem 40 lat od powołania jej do istnienia, to niewątpliwie jest za co dziękować i pragniemy o tym pamiętać, nie tylko przy okazji konkretnej daty, czyli 19 marca, ale na przestrzeni całego roku.

Już niedługo przeżywać będziemy nasz doroczny odpust parafialny ku czci naszej przemożnej patronki – NMP Matki Kościoła. Będzie to kolejna okazja, by wspomnieć i dziękować za jej czterdziestoletnią opiekę nad naszą wspólnotą i prosić, by nieustannie otaczała nas płaszczem swej matczynej troski i opieki, by jednocześnie w tych trudnych dniach w historii współczesnej Europy i świata, była naszą Orędowniczką, Wspomożycielką i Królową Pokoju.

I choć nasza Parafia ma 40 lat, a nasza świątynia 34 lata, to niestety z bólem w sercu zauważamy, jak mijające dni i lata wpływają na jej stan. W ostatnich dniach, przy okazji potrzeby usunięcia awarii najmniejszego dzwonu i wiosennej konserwacji pozostałych dzwonów zauważyliśmy, w jakim stanie znajduje się nasza wieża dzwonowa. Owszem całość konstrukcji jest niezagrożona, jednak na poszczególnych elementach widać poważne spękania, które wymagają pilnej ingerencji. Bowiem kolejna zima i kolejne mrozy mogą doprowadzić do dużo poważniejszych uszkodzeń. Dlatego chcemy „dmuchać na zimne” i krótko mówiąc - wymagany jest pilny remont wieży dzwonowej, który pozwoli na dalsze bezpieczne jej funkcjonowanie. W związku z tym podjąłem decyzję o zleceniu fachowej firmie (pracującej m.in. przy remoncie kościoła Krzyża św. w Miechowicach i przygotowującej remont kościoła Dobrego Pasterza w Bytomiu na Karbiu) przygotowania „procesu naprawczego” dla naszej wieży. Jesteśmy już po wstępnych konsultacjach i analizach jej stanu. Ustalony został również sposób przeprowadzenia prac, które pozwolą na dalsze korzystanie z wieży i zawieszonych na niej dzwonów.

Niemniej jednak czeka nas poważna inwestycja. W czasie poniedziałkowego spotkania i oględzin jakości prac wykonanych w kościele w Bytomiu na Bobrku usłyszałem z ust przedstawiciela firmy słowa: „Wy się za nas módlcie i gromadźcie fundusze, a nam pozwólcie pracować”.

Dlatego też podobnie, jak to miało miejsce przy zbieraniu funduszy na ogrzewanie czy wykonanie przedaszenia nad prezbiterium, zwracam się do każdego z Was, drodzy Parafianie, z pokorną prośbą o wsparcie tej inwestycji. W związku z tym, wraz z pilnie zebraną Radą Parafialną ustaliliśmy, że raz w miesiącu ogłoszona będzie specjalna kolekta na ten cel. Ofiary można składać także poprzez naszą stronę internetową[klikając tutaj] oraz poprzez konto parafialne. W tytule przelewu prosimy o wpisanie „Ofiara na remont wieży kościoła”.

Jesteśmy świadomi, że w każdym gospodarstwie domowym w ostatnim czasie ze względu na inflację i rosnące ceny wzrosły również koszty utrzymania, niemniej jednak liczymy na Wasze zrozumienie całej sytuacji i dalszą współpracę dla naszego wspólnego dobra.

Wasz proboszcz, ks. Krystian

Intencje i ofiary online

wstecz