Parafialna grupa Dzieci Maryi łączy we wspólnotę dziewczęta pragnące kształtować swoje życie według wzoru Najświętszej Maryi Panny, a zarazem chętne do posługi Bogu i bliźnim. Dziewczęta w oparciu o Biblię i tradycję Kościoła formują swoją postawę chrześcijańską, współtworzą oblicze liturgii parafialnej i uczestniczą w różnych formach posługi duszpasterskiej. Wyróżniają się nienagannym życiem, umiłowaniem modlitwy i postawą chrześcijańskiej miłości bliźnich. W zewnętrznym przejawie wyróżniają grupę Dzieci Maryi zadania podejmowane podczas liturgii, miejsce zajmowane w kościele, uroczysty strój, sztandar, pod którym się gromadzą i medalik, który noszą na znak przynależności do swej patronki - Najświętszej Maryi Panny. Patronalne święto wspólnoty to uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (08 grudnia). Na spotkania zapraszamy wszystkie chętne dziewczęta, które pragną w tensposób, kształtować swoje życie i wspólnie spędzać czas we wspólnocie.

Spotkania wspólnoty odbywają się zasadniczo w soboty o godzinie 10.00 w salkach parafialnych, zgodnie z planem podanym poniżej. Plan spotkań jest także wywieszony w zakrystii.

Opiekunem wspólnoty jest ks. Grzegorz Rajs.

kontakt pocztą elektroniczną: silesia.uni.opolensis@interia.pl

Dziewczyny, które chciałyby dołączyć do grona Dzieci Maryi zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się w sobotę 23 września 2023 o godz. 10.00.